Yealink VP59 Video IP Phone
74,075.00 Kshs 74,075.00 Kshs 74075.0 KES
Yealink BYOD-BOX Cable Hub
14,300.00 Kshs 14,300.00 Kshs 14300.0 KES
Yealink CP700 Conference Speaker Phone
13,725.00 Kshs 13,725.00 Kshs 13725.0 KES
Yealink CP900 Conference Speaker Phone
21,500.00 Kshs 21,500.00 Kshs 21500.0 KES
Yealink CP960 Conference IP Phone
72,750.00 Kshs 72,750.00 Kshs 72750.0 KES
Yealink MCore Kit-MS Native Microsoft Teams Rooms System Kit
203,450.00 Kshs 203,450.00 Kshs 203450.0 KES
Yealink MCore-MS Microsoft Teams Preloaded Mini-PC
162,975.00 Kshs 162,975.00 Kshs 162975.0 KES
Yealink SIP-T41S IP Phone
14,925.00 Kshs 14,925.00 Kshs 14925.0 KES
Yealink SIP-T42S IP Phone
16,300.00 Kshs 16,300.00 Kshs 16300.0 KES
Yealink SIP-T58A Smart Media Phone
43,025.00 Kshs 43,025.00 Kshs 43025.0 KES
Yealink UH36 DUAL Teams Professional Headset
9,425.00 Kshs 9,425.00 Kshs 9425.0 KES
New!
Yealink UVC30 ContentCamKit Camera with wall bracket
51,175.00 Kshs 51,175.00 Kshs 51175.0 KES
Yealink UVC30 Desktop Video Conferencing Camera
32,825.00 Kshs 32,825.00 Kshs 32825.0 KES
Yealink UVC30 Room Video Conferencing Camera
62,675.00 Kshs 62,675.00 Kshs 62675.0 KES