Yeastar S50 S-Series IP PBX
59,325.00 Kshs 59,325.00 Kshs 59325.0 KES
Yeastar S20 S-Series IP PBX
25,925.00 Kshs 25,925.00 Kshs 25925.0 KES
Yeastar S412 S-Series IP PBX
27,000.00 Kshs 27,000.00 Kshs 27000.0 KES
Yeastar S300 S-Series IP PBX
131,725.00 Kshs 131,725.00 Kshs 131725.0 KES
Yeastar S100 S-Series IP PBX
73,025.00 Kshs 73,025.00 Kshs 73025.0 KES