Yeastar S50 S-Series IP PBX
69,350.00 Kshs 69,350.00 Kshs 69350.0 KES
Yeastar S20 S-Series IP PBX
29,850.00 Kshs 29,850.00 Kshs 29850.0 KES
Yeastar S412 S-Series IP PBX
31,500.00 Kshs 31,500.00 Kshs 31500.0 KES
Yeastar S300 S-Series IP PBX
154,050.00 Kshs 154,050.00 Kshs 154050.0 KES
Yeastar S100 S-Series IP PBX
85,350.00 Kshs 85,350.00 Kshs 85350.0 KES