Yeastar WCDMA Module
22,125.00 Kshs 22,125.00 Kshs 22125.0 KES
Yeastar O2 Module
8,475.00 Kshs 8,475.00 Kshs 8475.0 KES
Yeastar S2 Module
9,075.00 Kshs 9,075.00 Kshs 9075.0 KES
Yeastar SO Module
9,350.00 Kshs 9,350.00 Kshs 9350.0 KES