Yeastar WCDMA Module
25,775.00 Kshs 25,775.00 Kshs 25775.0 KES
Yeastar O2 Module
9,900.00 Kshs 9,900.00 Kshs 9900.0 KES
Yeastar S2 Module
10,675.00 Kshs 10,675.00 Kshs 10675.0 KES
Yeastar SO Module
10,925.00 Kshs 10,925.00 Kshs 10925.0 KES